CNSMLA

Despre CNSMLA

Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog București – C.N.S.M.L.A. este o instituție publică de specialitate, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătății. C.N.S.M.L.A. își desfășoară activitatea în baza Hotărârii de Guvern nr. 1424 din 18 noiembrie 2009, completată și modificată prin H.G. nr. 625/ 2017 asigurând coordonarea, implementarea și evaluarea la nivel național a politicilor de sănătate mintală.

Principalele atribuții ale CNSMLA

Propune spre aprobare Ministerului Sănătății prioritățile în domeniul dezvoltării politicilor de sănătate mintală și asigură consultanță și asistența tehnică în domeniul politicilor de sănătate mintală;

Propune spre aprobare Ministerului Sănătății prioritățile în implementarea programelor specifice în dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală și coordonează acordarea consultanței și asistenței tehnice în dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală;

Asigură consultanța și asistența tehnică în formarea personalului care lucrează în rețeaua națională de sănătate mintală;

Organizează diseminarea ghidurilor de practică în domeniul sănătății mintale, precum și dezvoltarea de competențe pentru profesioniștii care lucrează în domeniul sănătății mintale în organizarea și conducerea serviciilor de sănătate mintală;

Asigură colectarea, prelucrarea și interpretarea de date in domeniul sanatatii mintale;

Monitorizeaza și evaluează serviciile de sănătate mintală;

Realizează și întreține Registrul Național de Psihiatrie;

Propune spre avizare Ministerului Sănătății campanii de informare, educare, comunicare în domeniul sănătății mintale și asigură coordonarea acestora, în condițiile legii;

Asigură la nivel național implementarea, monitorizarea și coordonarea programului național de sănătate mintală;

Coordonează activitățile de consiliere medicală în domeniul consumului de droguri, desfășurate în cadrul structurilor cu atribuții în îngrijirea persoanelor toxicodependente din rețeaua Ministerului Sănătății, în condiții stabilite prin ordin al ministrului sănătății;

Autorizează și acreditează programe de formare profesională, precum și de formare a formatorilor în domeniul adicțiilor, împreună cu instituțiile abilitate, potrivit legii;

Elaborează, implementează, monitorizează și evaluează programe cu finanțare externă nerambursabilă, potrivit domeniului său de activitate, fiind coordonată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății;

Exercită și alte atribuții în domeniu, potrivit legii.

 

Echipa

Catalina Constantin

Director

Andreea Tănase

Psiholog

Psiholog clinician și psihoterapeut cu formare în psihoterapie de familie, cuplu și copil.

Alina Nicoleta Părăluță

Contabil Șef

Anamaria Șerban

Consilier 1A

Dana Croitoru

Referent 1A
Sari la conținut