CNSMLA

“Creșterea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în depistarea tulburărilor afective și prevenția comportamentului suicidar”, POCU111477

Proiectul “Creșterea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în depistarea tulburărilor afective și prevenția comportamentului suicidar”, POCU/91/4/8/, POCU 111477, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, a fost derulat în perioada decembrie 2017 – iunie 2021 de Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății.

Proiectul a contribuit la îmbunătățirea nivelului de sănătate al populației și creșterea calității servbiciilor medicale oferite către populație, în special în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, prin creșterea nivelului competențelor profesionale ale personalului angajat în sistemul public de sănătate mintală, în conformitate cu prevederile Programului Național de Sănătate Mintală, prin participarea la cursuri de formare profesională și schimburi de experiență și bune practici.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • competențe profesionale îmbunătățite prin cursuri de formare profesională acreditate, cu durata de 36 de ore, pentru 930 de cadre din sistemul medical public de sănătate mintală care lucrează cu adulți, din care 900 certificate (credite EMC);
  • competențe profesionale îmbunătățite prin participări la schimburi de experiență și bune practici internaționale pentru 120 de cadre din sistemul medical public de sănătate mintală;
  • 6 ghiduri și proceduri/ protocoale de lucru în domeniul sănătății mintale elaborate la nivel național pentru o practică unitară în domeniu, la standarde europene (descărcabile mai jos).

Prin nevoile identificate și soluțiile propuse proiectul a dus la implementarea unui program complex de măsuri de natură să îmbunătățească nivelul de competențe al profesioniștilor din sistemul medical implicat în activități de sănătate mintală.

Cele 6 ghiduri elaborate în cadrul proiectului

 

 

Sari la conținut