CNSMLA

Proiectul MINȚI DESCHISE: „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală pentru copii și adolescenți”, Contract de finanțare nr. NT125/30.03.2020

Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății implementează proiectul „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sanatate mintala pentru copii si adolescenti”, Contract de finanțare nr. NT125/30.03.2020, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, Programul “Provocări în sănătatea publică la nivel european”.

Operator de Program: Ministerul Sănătății

Promotor de proiect: Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog București, instituție subordonată Ministerului Sănătății

Partener: Universitatea de Știință și Tehnologie din Norvegia – Comunitatea Academică Regională pentru Autism, ADHD, Sindromul Tourette și Narcolepsia (RFM)

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, începând cu data de 30 martie 2020 până la data de 29 martie 2023. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 12.025.000 lei (2.500.000 Euro) – asistență financiară nerambursabilă, din care 10.221.250 lei (2.125.000 Euro) reprezintă valoarea grantului acordat iar 1.803.750 lei (375.000 Euro) reprezintă finanțarea acordată de către Operatorul de Program.

Proiectul va contribui în mod direct la realizarea obiectivului principal al programului de finanțare – „Îmbunătățirea prevenției și reducerea inegalităților în sănătate”, prin creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea capacităților membrilor comunității, părinților, profesioniștilor din domeniul asistenței medicale primare, educației și protecției sociale de a sprijini copiii expuși riscului și/ sau cu tulburări de sănătate mintală, precum și prin facilitarea accesului la serviciile de îngrijire a sănătății pentru copiii cu tulburări de sănătate mintală.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:

 • creșterea nivelului de conștientizare și a capacității comunităților, părinților, profesioniștilor din sănătate, educație și protecție socială, de a sprijini copii cu risc de a dezvolta sau deja diagnosticați cu o tulburare de sănătate mintală;
 • dezvoltarea de servicii comunitare de sănătate mintală adecvate, pentru copii cu tulburări de sănătate mintală.

Principalele activități derulate în cadrul proiectului sunt următoarele:

 • Dezvoltarea și implementarea unei campanii naționale de conștientizare cu privire la stigma ce însoțește diagnosticul de tulburare de sănătate mintală, ca principală barieră în accesarea serviciilor de suport;

 • Dezvoltarea abilităților de educație parentală pozitivă și capacitarea părinților pentru identificarea precoce a semnelor de tulburare emoțională;

 • Dezvoltarea competențelor profesioniștilor din sănătate, educație și protecție socială pentru a identifica eficient și a referi către servicii specializate copiii cu risc/ copiii cu tulburare de sănătate mintală;

 • Dezvoltarea competențelor profesioniștilor din domeniul sănătății mintale în vederea tratării copiilor cu tulburări de sănătate mintală – tulburări de spectru autist, ADHD, tulburări de anxietate, depresie, tulburări de atașament;

 • Realizarea unui studiu național în domeniul sănătății mintale a copiilor și adolescenților;

 • Elaborarea de standarde pentru servicii comunitare de sănătate mintală;

 • Creșterea capacității tehnice a centrelor comunitare de sănătate mintală și a Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog de a sprijini furnizarea de servicii de sănătate mintală pentru 1500 de copii diagnosticați cu o tulburare de sănătate mintală.

Ca urmare a implementării proiectului se așteaptă atingerea următoarelor rezultate principale:

 • un program de educație parentală pozitivă disponibil în comunitățile profesionale din România;

 • 1500 de părinți cu abilități crescute de educație parentală pozitivă, mai bine pregătiți pentru identificarea semnelor timpurii ale tulburărilor emoționale în rândul copiilor;

 • 200 de profesioniști în domeniul sănătății mintale cu competențe crescute de a evalua și interveni în cazul copiilor diagnosticați cu tulburare de spectru autist, ADHD, tulburări de anxietate, depresie și tulburări de atașament;

 • o rețea de 20 de profesioniști formați ca facilitatori de educație parentală la nivel comunitar;

 • 500 de profesioniști în domeniul educației, sănătății și protecției copilului, cu competențe crescute pentru identificarea timpurie și referirea către servicii de specialitate a copiilor cu risc de a dezvolta tulburări de sănătate mintală/ cu tulburări de sănătate mintală;

 • un raport de cercetare cu privire la incidența tulburărilor de sănătate mintală în rândul copiilor și adolescenților, elaborat și multiplicat în 500 de exemplare și distribuit la nivel național;

 • un manual de standarde pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală, publicat în 150 de exemplare și distribuit la nivel național;

 • 1500 de copii cu o stare a sănătății mintale îmbunătățită, urmare a accesării serviciilor comunitare de sănătate mintală.

În cadrul proiectului se va elabora un Manual de standarde pentru serviciile comunitare de sănătate mintală.

Așa cum este prevăzut în Legea Națională a Sănătății Mintale, fiecare centru comunitar de sănătate mintală ar trebui să fie dezvoltat în conformitate cu un set de standarde de calitate, utilizate de asemenea pentru a evalua eficiența și accesul la grupurile țintă deservite. În acest moment, sistemul românesc de sănătate mintală funcționează fără un astfel de manual de standarde de calitate.

Echipa de experți din cadrul proiectului responsabilă cu elaborarea manualului de standarde va efectua o vizită de lucru în Norvegia, pentru documentarea procesului aferent elaborării și implementării acestui important instrument de specialitate.

Odată ce vor fi aprobate de către Ministerul Sănătății și C.N.S.M.L.A., urmare a unui proces de consultare cu experții din domeniu, standardele vor fi promovate, diseminate și utilizate astfel încât să ghideze implementarea de activități cu nivel calitativ superior și dezvoltarea de servicii, în toate centrele comunitare de sănătate mintală pentru copii, funcționale din România.

Manualul de standarde – cuprinzând 8 standarde de calitate, va fi publicat în 150 de exemplare și distribuit la nivel național către următoarele instituții: toate centrele comunitare de sănătate mintală; universități cu departamente de psihologie și asistență socială; facultăți de medicină cu rezidențiate de psihiatrie; direcții județene de sănătate publică; colegii profesionale (Colegiul Medicilor, Colegiul Psihologilor, Ordinul Moașelor și al Asistentelor etc.).

Informații suplimentare cu privire la proiectul Minți deschise se pot obține de la dl. Tudose Oliviu – Manager proiect sau dna. Radu Ioana – Coordonator comunicare, utilizând următoarele date de contact: proiecte.cnsmla@gmail.com, tel. 0720.274.274; 0723.937.714.

Pentru detalii privind activitățile și evenimentele derulate în cadrul proiectului, vă invităm să accesați pagina Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/proiectNT125

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut